Uporabniki i-Računov® nimajo problemov s hrambo

Podjetjem, ki pripravljajo in pošiljajo e-račune prek portala UJPnet so izdani računi dostopni le dva meseca.

Datum 25.5.2015

Z Uprave Republike Slovenije za javna plačila so uporabnike portala UJPnet obestili, da račune izdane prek portala hranijo samo dva meseca od izdaje (http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=1&id_n=386). Za uresničevanje davčnih predpisov morajo torej podjetja in zasebniki, ki izdajajo račune prek tega portala po preteku dveh mesecev sami zagotoviti hrambo računov za zakonsko določeno dobo. Po tem obdobju jim bo namreč na portalu na voljo le še tabelarični prikaz prejetih in izdanih e-računov in ovojnice prejetih in izdanih e-računov. To pomeni, da so uporabniki postavljeni pred velika tveganja v povezavi z izgubo ali zlorabo računov, v kolikor ne poskrbijo za ustrezno rešitev hrambe oziroma če ne prenesejo izdanih e-računov v svoje informacijske sisteme.

V nasprotju s portalom UJPnet storitev Genis i-Računi® zagotavlja neprestan dostop do izdanih e-računov ves čas uporabe storitve oziroma v skladu z zakonskimi roki. Podjetjem namreč na enem mestu ponuja vse storitve v povezavi z e-računi, od izdelave, pošiljanja in vodenja računov, do dolgoročne hrambe dokumentov XML in PDF ter revizijske sledi izdanih e-računov.
Nazaj