Je to sploh mogoče – davčne blagajne podjetnikom prinašajo koristi

Pet prednosti in koristi, ki jih davčno potrjevanje gotovinskih računov prinaša poslovanju.

Datum 11.3.2016

Davčno potrjevanje gotovinskih računov je dvignilo oblak prahu, številne podjetnike pa spravilo v slabo voljo, še posebej zaradi dodatnih stroškov in sprememb pri izstavljanju računov. Uporaba davčnih blagajn je obvezna od 2. januarja 2016, čeprav zakonodaja predvideva tudi predhodno obdobje do 31. decembra 2017, v katerem bo ob nekaterih pogojih še naprej možno uporabljati vezano knjigo računov.

Lahko rečemo, da se je prašni oblak razmeroma hitro razkadil in da je slaba volja v splošnem že minila. Cesarju se je pač treba uklonit. Vendar pa ostaja odprto vprašanje, ali je dodana vrednost davčnih blagajn res samo boljši nadzor nad gotovinskimi plačili?

Dodana vrednost je velika!

Kovanec ima tudi v tem primeru dve plati. Osnovna dilema je, ali gledamo na davčne blagajne kot nujno zlo ali jih jemljemo kot priložnost za izboljšavo. Vsekakor se ob njihovi uvedbi odpira naslednjih pet prednosti in koristi, v katerih lahko praktično vsak podjetnik najde vrednost zase.

  1. Davčnega potrjevanja gotovinskih računov ni brez ustrezne programske opreme! Odlično. Če ste doslej izstavljali račune na paragonskih blokcih, prek vezanih knjig računov pa v različnih pisarniških programih (Word, Excell), boste sedaj uporabljali kakovostni program, kot je i-Računi®, s katerim pridobite enostavnejše, zanesljivejše in varnejše izdajanje računov – v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

  2. Brezpapirno poslovanje! Potrjeno zniža stroške poslovanja. Namesto, da bi gotovinske račune natisnili, jih lahko fizičnemu kupcu pošljete prek e-pošte, poslovni stranki pa pošljete e-račun. S tem prihranita oba! Še več prihranite, če vse račune izdajate in pošiljate samo še v elektronski obliki. Spletni program i-Računi® vam recimo omogoča, da izstavljate elektronske račune v različnih oblikah fizičnim osebam, podjetjem in celo javnim ustanovam. Za nameček lahko elektronsko hranite in pošiljate tudi vso dokumentacijo, ki je povezana z izdanim računom (pogodba, naročilnica, dobavnica, specifikacije …).

  3. Urejena dokumentacija. Hitro iskanje informacij in enostaven dostop do dokumentov povečuje produktivnost in zmanjšuje tveganja v primeru davčnega pregleda. V i-Računih® so na enem mestu shranjeni vsi računi, vključno s priponkami in povezavami. Na voljo je popolna revizijska sledljivost in 100 odstotna zgodovina izdajanja računov. Arhiv računov je na voljo ves čas uporabe programa in ga lahko kadarkoli izvozite.

  4. Ažurni podatki. Podatki imajo visoko vrednost. Nekateri programi za izdajanje računov, kot so i-Računi®, ponujajo celovit pregled nad prodajno realizacijo in nad plačevanjem. Na voljo so vnaprej pripravljeni pregledi, na osnovi katerih se hitro in kakovostno odločate. Spremljate lahko tudi statuse računov, da jih lahko pravočasno pošljete in tako izboljšate finančni tok. Podatke lahko celo izvozite v Excel za nadaljnje analitične obdelave.

  5. Upravljanje odnosov s strankami! Ohranjanje strank je 10-krat cenejše kot iskanje novih. Progam za izdajanje računov ne omogoča samo vodenja gotovinskih računov ampak vseh. V i-Računih® lahko pregledujete prodajo po strankah in na primer analizirate, katerim strankam ali kdaj ste prodali nek izdelek oziroma storitev, po kakšni ceni … Na osnovi prodanih izdelkov lahko izvajate trženjske akcije ali ponujate dodatne poprodajne storitve. Tudi reševanje reklamacij bistveno poenostavite in izboljšate ugled pri kupcih.

Pripravljeni na boljši biznis

Podjetja za izvedbo spremembe v načinu poslovanja pogosto rabijo zunanjo spodbudo. Razmeroma malo mikro in majhnih podjetij, še posebej s področja storitev, je samoiniciativno uvedlo programe za izdajanje računov, še manj pa jih je začelo poslovati brezpapirno. Davčno potrjevanje računov je s tega vidika zelo pozitivno vplivalo na uvajanje računalniških programov, ki podjetjem omogočajo izboljšanje lastne dejavnosti. Ne samo, da znižajo stroške, ampak tudi zmanjšajo napake pri poslovanju in tveganja ter pridobijo čas za izvajanje osnovne dejavnosti in obravnavo strank.
Nazaj